Vydáno dne 15. 1. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | x přečteno

Směsný komunální odpad je odvážen každé úterý.

Na stavebním odboru MěÚ je vybírán místní poplatek za „odpady“ v částce 370,- Kč za trvale hlášenou osobu a rok.