Vydáno dne 2. 7. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková48x přečteno

Pro děti byl hned na začátku cesty připraven náročný úkol, musely sebrat odvahu a projít peklem. Pak už je čekaly jen hodné pohádkové bytosti a drobné úkoly. Děti například lovily a poznávaly ryby, zašívaly vlkovi do břicha kamení, třídily odpad, zatloukaly hřebíky, pomáhaly Popelce roztřídit hrách a čočku. Za splnění všech úkolů, byly odměněny perníčkem, který si mohly v perníkové chaloupce ozdobit. U perníkové chaloupky si také děti mohly vyzkoušet střelbu z luku a vzduchovky. Pro rodiče i děti bylo nachystáno občerstvení a příjemné posezení u myslivecké chaty. Ráda bych touto cestou poděkovala p. Františku Šuterovi, Františku Hlouškovi a Městu Olešnice za sponzorské dary, Mysliveckému spolku Olešnice za výbornou spolupráci, dále pak všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali na stanovištích!

Za Rodičovský spolek Olešnice, z.s., Ing. Ludmila Riedlová