Vydáno dne 5. 1. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková44x přečteno

Vánoční dílničky v Hastrmánku

Po roce se opět uskutečnily vánoční dílničky v Hastrmánku. Tentokrát s obrovskou účastí, která nás velmi potěšila a dokázala, že má cenu takové akce konat. Bylo to pro nás velké poděkování za naši práci.

Kdo přišel, neodcházel s prázdnou a opravdu bylo z čeho vybírat. Mnoho olešnických oken ozdobila vánoční hvězda ze sáčků, kytici chvojek zase dekorativní koule nebo andělíčci z papíru. Malí návštěvníci jásali nad výrobou vánočního porcelánu a se zkušenějšími paní Křížová vyráběla andílky z korálků. Atmosféra byla vskutku tvořivá a vánoční.

Děkujeme za vaši účast a milá slova. Všem bychom chtěly popřát hodně zdaru v novém roce.

maminky z Hastrmánku

Přijel Mikuláš!

Mikulášská nadílka letos, stejně jako každý rok, začala otevřením brány pekelné a vypuštěním čertů. Čerti hledali mezi přítomnými zlobivé děti k uložení do pytlů a odnesení do pekla. Nutno říci, že úkol to byl nelehký a pytle nakonec zůstaly prázdné.

Čerty vystřídala se svým vystoupením skupina účinkující mimo jiné i v Šiklově mlýně. K vidění byl éterický tanec elfů, kterému kontrastoval ohnivý tanec čertů.

Po krátkém čekání na příjezd Mikuláše a andělů následovala již samotná Mikulášská nadílka. Každému dítěti byly zváženy hříchy na pekelných vahách, pokud se rozsvítilo světýlko, mohlo předstoupit před Mikuláše s básničkou nebo písničkou.

Čekání na Mikuláše si mohli přítomní hosté zpříjemnit malým občerstvením ve formě teplého čaje nebo svařeného vína.

Na závěr bych ráda poděkovala SDH Olešnice za spolupráci, panu Martinu Juřinovi za teplé občerstvení a poskytnutí zázemí pro uskutečnění akce. Dále všem, kdo nám pomáhali s přípravou akce. A v neposlední řadě také štědrým sponzorům, bez jejichž finanční podpory bychom se neobešli. Jmenovitě děkujeme p. Lubomíru Rekovi, p. Františku Šuterovi, p. Milanu Sedláčkovi, p. Radimu Starému, Sboru pro občanské záležitosti v Olešnici, grantovému systému města Olešnice.

Za členy RS při ZŠ a MŠ Olešnice Ing. Ludmila Riedlová

Ohlédnutí za dílničkami při rozsvěcování vánočního stromu

První letošní adventní neděle připadla na 3. prosince, kdy se v Olešnici při příležitosti slavnostního rozsvěcování vánočního stromu konaly již tradiční výtvarné dílničky.

Tvoření, které odstartovalo ve 13 hodin v komunitním farním centru, bylo i tentokrát nabité vánočními nápady.

U paní učitelky Konopáčové děti ozdobily svícínek barevnými kamínky, se mnou malí výtvarníci tvořili polystyrenové sněhuláky. Paní učitelka Musilová si pro děti připravila výrobu hvězdiček z papíru a paní učitelka Girglová jim ukázala, jak vznikají ozdoby na vánoční stromeček ve tvaru trianglu. Nakonec si děti vybarvily dřevěnou ozdůbku, která bude společně s ostatními výrobky dotvářet u nich doma pohodovou vánoční atmosféru.

Tvořivé odpoledne se vydařilo, materiál na 70 kousků od každého výrobku byl dětmi do puntíku spotřebován.

Přejeme Vám do nového roku jen to dobré…

Za školní klub při ZŠ a MŠ Olešnice Bronislava Mistrová

Hudební vystoupení v chráněném bydlení

Srdečně děkujeme panu Josefu Slavíčkovi a jeho žákům, kteří nám přišli 14. prosince odpoledne zahrát a zazpívat do Chráněného bydlení. Vytvořili tím vánoční atmosféru a všechny obyvatele i hosty příjemně vánočně naladili. Těšíme se, že si na nás opět udělají čas a přijdou nás svým uměním potěšit.

Obyvatelé a pracovníci CHB Olešnice