Vydáno dne 6. 9. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D157x přečteno

Na začátku měsíce září je možné se vrátit k uplynulým letním měsícům - měsícům, kdy velká část spoluobčanů trávila zaslouženou dovolenou a děti si užívaly prázdnin. Počasí letošního léta neudělalo radost vyznavačům koupání ani našim zemědělcům. Jako vždy vzorně připravené koupaliště pro letní sezonu vítalo své návštěvníky pouze několik dní, kdy to teplé a slunečné počasí dovolilo. Letošní žně se protáhly o několik týdnů a deštivé počasí se také na úrodě negativně podepsalo. Naopak prázdninový provoz všech muzeí byl turisty a návštěvníky často využívanou olešnickou atraktivitou. Zejména pak na návštěvnosti olešnického modrotisku se projevil velký zájem v souvislosti s účastí našich „krojovaných“ sportovců na letní olympiádě v Tokiu. 

Řada turistů byla nemile překvapena při návštěvě olešnického Závrší uzavřenou rozhlednou. Přestože bylo její uzavření z důvodů bezpečnosti avizováno na webových stránkách i jinde, řada cyklistů, motorkářů i pěších turistů se na Závrší vypravila a následně byla zklamána. Další turistická sezona však již bude s obnovenou vyhlídkovou věží. Na její obnovu (tentokrát s kovovými nosnými prvky) opět přispěl dotací Jihomoravský kraj. Demolici vyhlídkové věže provedli členové SDH Olešnice a na výstavbu nové byli poptáni dodavatelé z regionu zabývající se kovovýrobou. S ohledem na stále se zvyšující cenu železa by bylo neekonomické s výstavbou dále otálet.

Během prázdninových měsíců došlo k zapojení trávníků v okolí nové atletické dráhy a víceúčelového hřiště na rekonstruovaném sportovišti základní školy u koupaliště. To bude využito se začátkem školního roku především jejími žáky. Konečně takové je i doporučení ministerstva školství s ohledem na epidemickou situaci. Na základě provozního řádu tohoto sportoviště bude mít v době od 15 do 19 hodin volný přístup na sportoviště sportující veřejnost, a to bezúplatně, avšak pouze za tímto účelem. Od 19 do 21 hodin je rezervován čas organizovanému sportování za úplatu. Všichni sportující jsou povinni dodržovat provozní řád. K zajištění bezpečnosti sportujících a pořádku na sportovišti bude prostor monitorován kamerou se záznamem u městské policie.

Rozvolnění protiepidemických opatření umožnilo pořadatelům zorganizovat některé velmi dobře navštívené akce. Nejdříve je třeba zmínit olešnickou pouť, která se mohla odehrát bez všech omezení včetně tradiční výstavy výtvarníků regionu a okresní výstavy drobného zvířectva. Velkému zájmu především mladé generace se těšily taneční zábavy v nedávno upraveném a loni bezmála nevyužitém venkovním areálu zahrady kulturního domu. Spokojeni s návštěvností mohli být i přes nepřízeň počasí pořadatelé z FC Olešnice při organizaci pouťových zábav. Pouť pro fotbalový klub znamenala také zahájení podzimní sezony, když olešničtí fotbalisté odměnili na hřišti Pod Horkou své příznivce výhrou v prvním utkání „nekovidové“ soutěže.

Invence a preciznost přípravy kulturních akcí se vyplatila i Spolku přátel piva při organizaci „půlení léta“ a „rozloučení s létem“, kdy návštěvnost překonala všechna očekávání.

Také olešničtí hasiči předvedli svoji zdatnost přihlížejícím při organizaci soutěže TFA. Jen málokdo z přihlížejících byl asi schopen zvládnout fyzicky náročné disciplíny soutěže. O to větší obdiv a potlesk patřil soutěžícím, mezi kterými nechyběly ani ženy!

Všem, kdo se podíleli na zpestření kulturního a sportovního života našich spoluobčanů a těm, kdo se postarali o vyžití návštěvníků a turistů, chci jménem zastupitelstva města poděkovat.

PaedDr. Zdeněk Peša