Vydáno dne 14. 1. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková20x přečteno

Mikulášská nadílka, tak jako každý rok, začala otevřením brány pekelné a vypuštěním čertů. Čerti hledali mezi přítomnými zlobivé děti. Naštěstí všechny přítomné děti byly natolik hodné, že čerti nakonec odešli s prázdnou.

Čerty vystřídala se svým vystoupením skupina, účinkující mimo jiné i v Šiklově mlýně. K vidění byl éterický tanec víl, kterému kontrastoval ohnivý tanec čertů.

Po krátkém čekání na příjezd Mikuláše a andělů, následovala již samotná Mikulášská nadílka. Každému dítěti byly zváženy hříchy na pekelných vahách, pokud se rozsvítilo světýlko, mohlo předstoupit před Mikuláše s básničkou nebo písničkou.

Čekání na Mikuláše si mohli přítomní hosté zpříjemnit malým občerstvením ve formě teplého čaje.

Na závěr bych ráda poděkovala SDH Olešnice za spolupráci, panu Martinu Juřinovi za teplé občerstvení a poskytnutí zázemí pro uskutečnění akce. Dále všem, kdo nám pomáhali s přípravou akce. A v neposlední řadě také štědrým sponzorům, bez jejichž finanční podpory bychom se neobešli. Jmenovitě děkujeme p. Františku Šuterovi, p. Lubomíru Rekovi, p. Pavlu Neumannovi a městu Olešnice.

Za členy Rodičovského spolku Olešnice Ing. Ludmila Riedlová