Vydáno dne 13. 1. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D7x přečteno

V letošním roce musely děti sebrat odvahu a projít kolem pekla s čerty do sálu, kde se konalo divadelní představení Vánoční příběh z repertoáru divadla Já to jsem. Divadelní představení by se také mohlo jmenovat ,,Cesta do Betléma“ nebo ,,Co se dělo o Vánocích“ či narození Ježíše (Ježíška) Krista“. Je to skoro tradiční zpracování této události a to především podle Lukášova evangelia.

Po divadelním představení k nám opět po roce zavítal Mikuláš s anděly a obdaroval všechny hodné děti drobným dárkem.

Na závěr bych ráda poděkovala SDH Olešnice za spolupráci a všem, kdo nám pomáhali s přípravou akce. V neposlední řadě také štědrým sponzorům, bez jejichž finanční podpory bychom se neobešli. Jmenovitě děkujeme p. Františku Šuterovi, p. Lubomíru Rekovi,  p. Milanu Sedláčkovi a městu Olešnice.

Za členy Rodičovského spolku Olešnice Ing. Ludmila Riedlová