Vydáno dne 6. 3. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková68x přečteno

Dne 17. února pokřtil bývalý hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek v olešnickém kině knihu „Město Olešnice – kapitoly z historie“ autora PaedDr. Zdeňka Peši. Plný kinosál byl důkazem toho, že historie města není především starším spoluobčanům lhostejná. Že právě v nich dříme patriotismus a pocit sounáležitosti se svým městem. Toto setkání bylo příležitostí  setkat se také se současnými i bývalými zastupiteli obce a města, kteří společně s občany pomáhali novodobou historii samosprávy vytvářet.

Kniha bohatě ilustrovaná a doplněná spoustou fotografií vyšla díky projektu DSO Olešnicko spolufinancovaného Jihomoravským krajem. Již samotný zájem o tuto knihu při jejím  křtu byl velký a pro všechny, kteří neměli možnost se křtu knihy zúčastnit je kniha k zakoupení v infocentru města.

Modrotisk