Vydáno dne 1. 10. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D25x přečteno

Prázdninové měsíce byly ve znamení uvolnění různých epidemiologických omezení, a proto příležitostí ke konání kulturních akcí ve venkovních prostorách zahrady kulturního domu. Vedle dvou pouťových tanečních zábav pořádaných FC Olešnice to bylo také Oldies party, „Půlení léta“ a již tradiční olešnické dožínky pořádané Spolkem přátel piva. Všechny tyto akce byly opravdu hojně navštíveny, zdaleka ne jenom olešnickými. Právě prázdninoví  návštěvníci Olešnice, kteří zde pobývali místo na zahraničních dovolených, využívali s povděkem návštěvu modrotisku, obou muzeí a zprovozněného koupaliště. Všem, kteří se na organizaci kulturních akcí podíleli a všem, kdo se podíleli na provozu turistických atraktivit patří poděkování.