Vydáno dne 6. 12. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková77x přečteno

Oslavy vzniku samostatného Československa

Dne 25. října se uskutečnil v Olešnici tradiční lampionový průvod. Protože další dny měly děti podzimní prázdniny nekonal se v den státního svátku, ale poslední „školní“ den týdne. Také proto byla účast veřejnosti opět vysoká. Především pak v očekávání tradičního ohňostroje. Položení věnce u pomníku padlých v obou světových válkách, státní hymna a vztyčení vlajek následoval průvod ulicemi, zakončený v ulici V Lukách. Protože účast na průvodu je rok od roku vyšší, zajistili bezpečnost průvodu na křižovatkách olešničtí hasiči s automobilovou technikou. Průvod více než tisíce osob byl v závěru akce odměněn krásným ohňostrojem, za kterým se sjíždí lidé z širokého okolí. Ohňostroj již poněkolikáté finančně zásadně podpořila firma Řeznictví Františka Šutery. Jak jemu, tak hasičům je třeba poděkovat za pomoc při organizaci. Poděkování patří také veřejnosti za účast a hlavně rodičům, kteří si dali práci při přípravě lampionů svých dětí. Lépe svým dětem??

Konference – Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi

Kulturní dům v Olešnici byl 31. října místem, kde se konala odborná konference „Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi“. Na této konferenci spolupořádané městem vystoupili odborníci z řad Státního pozemkového úřadu, Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a další. Odborná veřejnost, ale též představitelé samospráv a laické veřejnosti byli seznámeni s příklady dobré praxe. Olešnice pak byla zmiňována jako město, kde byly v rámci pozemkových úprav realizovány protipovodňové poldry (5) a polní cesty, ty dokonce celostátně oceněné prvním místem v soutěži. Proto výběr Olešnice pro konání konference nebyl náhodný.

Závěr konference byl návštěvou přítomných u dalšího realizovaného protipovodňového opatření v regionu, totiž u právě dokončovaného poldru nad Crhovem. Také v tomto případě se potvrdilo, že dlouhodobé projednávání a oddalování schválení pozemkových úprav odsouvá následnou realizaci plánu společných zařízení. V případě poldru v Crhově oproti poldrům v Olešnici, kde byly pozemkové úpravy v povodí Veselského potoka zahájeny současně, o celé desetiletí. Nicméně také zde si snaha pozemkového úřadu zaslouží ocenění, minimálně od těch, kteří budou lépe chráněni před případnou další povodní.

Zpíváme si pro radost

V pátek 3. listopadu se uskutečnil další, tentokrát již 22. ročník festivalu žákovských a studentských sborů pod názvem „Zpíváme si pro radost“ organizovaný ZŠ a MŠ Olešnice, podpořený rozpočtem města. Devět sborů pod vedením sbormistrů opět předvedlo, že si skutečně rádi zpívají pro radost. Vždyť sbory byly samy sobě publikem. Snad příště zavítá k poslechu i veřejnost.

XX. ročník Setkání harmonikářů na pomezí Čech a Moravy

Nebývalý zájem o setkání harmonikářů hned další den v sobotu 6. listopadu zažil kulturní dům, pohříchu také s nepříliš zastoupeným olešnickým publikem. Akce se zúčastnilo na 60 vystupujících harmonikářek a harmonikářů z řady blízkých a vzdálených míst (Pardubice, Ostrava, Břeclav, Znojmo, Podkrkonoší). Odpoledne až do večera vystoupení sledovalo dalších 160 diváků. Zde je třeba vyzdvihnout pořádající K+M tour, která ve spolupráci s městem udržuje mnohaletou harmonikářskou tradici, která přispívá k vytváření obrazu Olešnice, jako kulturního místa.