Vydáno dne 7. 10. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D60x přečteno

V sobotu 28. září 2019 se uskutečnil tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí v Olešnici. Přes poměrně dramatickou dopravní situaci se podařilo umístit stánkový prodej i představení pro děti a dospělé do prostoru u kostela sv. Vavřince před hotelem. Přes toto stísněnější prostředí byl umožněn prodej všem trhovcům, kteří se dostavili. Prodej tradiční zabíjačky od pana Šutery byl na tržnici a farní centrum Rafael poskytlo zázemí pro dvě velmi pěkné výstavy. Jednalo se o výstavu fotografií Františka Novotného a o výstavu kočárků Soni Šašinkové. Divadelní představení a výstava pohádkových bytostí pak doplnily na dvoře fary program pro děti. Spoluorganizátory vedle římskokatolické farnosti a města byly dva spolky mladých – spolek na (Moll) a Spolek přátel piva. Svůj stánek, který reprezentoval Olešnici, pak měl  také Výchovný ústav pro mládež. Rada města děkuje všem, kdo se na organizaci příjemného svátečného odpoledne podíleli.