Vydáno dne 3. 7. 2018 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 109x přečteno

Jubilea červen 2018

Dana Prudká, Bohuslav Sedlák, Alois Synek, Marie Pešová, Bohumil Kalina, František Sedlák,

Františka Vojtová

Jubilantům přejeme stálé zdraví a štěstí!

Sňatky červen 2018

Veronika Girglová a Lukáš Včelík, Halina Burová a Václav Plíhal 

Novomanželům přejeme dostatek vzájemné lásky, úcty a věrnosti. Tak, jak to dokázali ti, co oslavili zlatou svatbu

Dana a Rudolf Kincovi

 

Úmrtí červen 2018

Jan Komárek, Jaromír Kučírek

Upřímnou účast v jejich zármutku projevujeme pozůstalým.

 

Poděkování

Děkujeme za projevenou soustrast a rozloučení s naším Honzou. Komárkovi

 

Rodina zesnulého Jaromíra Kučírka si přeje vyjádřit uznání a vděčnost MUDr. Janu Nechutovi a pracovníkům Hospicu sv. Martina, zvláště paní Mirce Líkařové, za obětavou profesionální péči o jmenovaného.