Vydáno dne 3. 5. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

O dubnovém víkendu 14.-16. jsme si připomněli 70 let od politického procesu, který se uskutečnil právě v takových jarních dnech roku 1953. Smutné a tragické události si přišli připomenout lidé, kteří byli přímo zasažení „tvrdou pěstí režimu“, lidé z blízkého i širšího okolí, ale i ostatní, kteří se chtěli dozvědět něco o události, která by neměla a nesmí být zapomenuta. Určitě každý, kdo se zúčastnil vzpomínkové akce, už neprojde kolem pamětní desky na kulturním domě, aniž by si nevzpomněl a třeba v duchu nepoděkoval za svobodu, ve které žije. Poděkování patří všem, kteří přišli a zavzpomínali. Velký zájem o celý víkendový program svědčí o tom, že nám historie není lhostejná, chceme ji poznat a pochopit. A to je pro celou naši společnost velmi cenné. Rada města tímto děkuje všem, kteří se podíleli na zorganizování této akce.

Čest památce všem obětem totalitního režimu!