Vydáno dne 11. 4. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Byl pátek sedmnáctého dubna 1953. V olešnické sokolovně právě začínal třídenní veřejný vykonstruovaný proces s deseti muži z okolních vesnic. Pojďme si připomenout tyto dramatické události v autentickém prostoru, dnes olešnickém kulturním domě.
OLEŠNICKÝ PROCES 1953

Pátek 14.4. v 16:30 v KD zahájení výstavy „Rozkulačeno“. Výstava je zapůjčena Ústavem pro studium totalitních režimů. Součástí výstavy je film z cyklu Osudové okamžiky, Olešnice 1953, ČT.
Sobota 15.4. v 19:00 v olešnickém kině promítání filmu Odsuzují se k trestu smrti. Jedná se o rekonstrukci politického procesu.
Neděle 16.4. v 8:00 v kostele svatého Vavřince mše svatá za oběti a strůjce olešnického procesu.
V 15:00 v sále KD beseda s historičkou Mgr.Marií Cholínskou.
V 17:00 rozezní velký sál KD hudba z Vysočiny, „Listověj“.

„Naše životy nepatří jen nám. Od narození po hrob jsou provázány s ostatními,
předky i současníky. Každým zločinem, každou laskavostí utváříme budoucnost.“
David Mitchell, kniha Atlas mraků

 

„Tatínka nazvali kulakem, tedy v tom procesu je nazvali kulakama, ale to, jak to byli ubozí lidi, myslím toho, co se týká toho života tady, to bylo neuvěřitelný… Bylo nás devět v rodině, měli jsme starou ubohou chalupu, kam se nás sedm dětí muselo vejít, a oni nazvali tatínka vesnickým boháčem a nepřítelem společnosti, tatínka, dobrosrdečného člověka, který se snažil vyjít s každým. Dokonce dobrovolně se svým povozem rozvážel uhlí, které si lidé kupovali u MNV, kde dělal předsedu.“
                                                                                        Vlasta Máhrová roz. Kalasová, dcera odsouzeného Františka Kalase
Tato citace představuje jen opravdu velmi stručný pohled na tragické události, ke kterým došlo v kulturním domě
v Olešnici mezi 17. a 19. dubnem 1953. Tento rok si připomínáme již sedmdesáté výročí vykonstruovaného procesu
s devíti muži, respektive s devíti nevinnými muži, a jedním usvědčeným zlodějem, násilníkem a nastrčeným provokatérem StB. Pojďme si společně připomenout jednu z nejsmutnějších událostí našeho kraje, která silně zasáhla nejen celou oblast Olešnicka.
Padesátá léta minulého století představují pro náš národ jedno z nejhorších období našich dějin, které je i dnes
ve společnosti stále živým tématem. Doba politických procesů, vykonstruovaných, dopředu rozhodnutých soudů, které ovlivnily stovky a stovky životů. Kdo by neznal jména jako jsou Milada Horáková, Heliodor Píka nebo Josef Toufar, které se již dlouho učí ve školách. Překvapivě málo z nás, a to i z oblasti Olešnice, však zná jména Josef Krejčí, Josef Janča, František a Alois Šafaříkovi, František Chudoba, Ladislav Toul, František Huk, Pavel Toman a František Kalas. Tito lidé se provinili pouze tím, že byli z pohledu KSČ „kulaky“, tedy vesnickými boháči, kteří vykořisťují chudé a brání úspěšné kolektivizaci. Rovněž by mělo být zmíněno jméno Josefa Matouše, známého jako „západní agent Karel“, kriminálníka, provokatéra a spolupracovníka StB, který svojí činností tento proces komunistům umožnil.
„Vyšetřováním tohoto případu bylo znovu potvrzeno, že proti socializaci vesnice kladou odpor vesničtí boháči, kteří již nemohou vykořisťovat a žít z práce druhých, a proto jako nepřátelé lidu a všech pracujících usilují o obnovení kapitalismu, aby mohli nadále vykořisťovat.“
Archiv bezpečnostních složek. V-842 Brno. Skupinový spis státněbezpečnostního vyšetřování proti Matoušovi Josefovi a společníkům, č. j. B/4-V-13552/53.
Za připomínku také stojí slavný film Vojtěcha Jasného, Všichni dobří rodáci, který se zabývá právě obdobím nucené kolektivizace na venkově a natáčel se v oblasti nedaleké obce Bystré.
Samotná problematika procesu a okolností s ním spojeným je velmi složitá, a není možné ji zpracovat na pár listech. Rád bych vás tedy tímto pozval na vzpomínkové dny, které se uskuteční 14. – 16. dubna v Kulturním domě v Olešnici.
                                                                                              Lukáš Kalas