Vydáno dne 1. 3. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D220x přečteno

Vážení spoluobčané,

šíření onemocnění COVID-19 po roce dosáhlo takových rozměrů, že jsou nutná opatření, které si přečtete v níže uvedeném článku. Není doba na polemizování o tom, zda jsou nutná a proč k nim vláda přistoupila. Dalším nemocným s těžkým průběhem onemocnění muže být každý z nás, či někdo nám blízký. Nastala doba, kdy je situaci brát skutečně vážně.

Dodržovat nastavená nařízení nebudeme z důvodu, že při jejich porušení hrozí pokuta 20 000,- Kč, dodržovat je v zájmu každého z nás.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezila volný pohyb osob na území České republiky usnesením ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření. Následně je prodloužila s výjimkou opatření pohybu sportujících osob do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

Co se to tedy pro občany Olešnice znamená?

Roušky a respirátory:

 • Od 1. března platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě.
 • Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.
 • Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný respirátor. Platí to například v prodejnách, provozovnách, dopravě a na úřadech.

Školy, školky, dětské skupiny:

 • Od pondělí 1. března se zavřely školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená jsou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, dříve známých jako jesle

Obchody a služby:

 • Výjimky pro obchody a služby jsou zredukovány zhruba na polovinu.
 • Otevřené zůstávají prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku.
 • Dále jsou v provozu například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené jsou ještě provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží.
 • Lidé se naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo obchodů se zbraněmi a střelivem.
 • U stravovacích provozů se režim nemění, nadále je možné občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.

Omezení pohybu v rámci okresu:

 • Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu. Od 21. 3. na území nejen obce, ale i okresu.
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.

Omezení pohybu mezi okresy:

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.
 • Při cestách mimo obec bydliště do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
 • Při cestách mimo obec například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Zdroj: https://www.novinky.cz/

Na webových stránkách města jsou zveřejněny vzory formulářů a čestných prohlášení, k pohybu mimo okres, které dalo k dispozici ministerstvo vnitra. Tyto formuláře je možné si také vyzvednout fyzicky v úředních hodinách: pondělí, středa v době od 8,00-11,00 a od 12,00-17,00 hod. v průjezdu radnice.