Vydáno dne 4. 5. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová

V průběhu měsíce května proběhne rekonstrukce živičného povrchu vozovky polní cesty vedoucí od křižovatky pod vodní nádrží I (Kačeňák) k Boží muce na hranici katastru Ústup. Tuto akci bude provádět firma STRABAG, která byla vybrána ve výběrovém řízení.