Vydáno dne 3. 6. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová

Výměna střešní krytiny provozní budovy koupaliště byla zahájena dle smlouvy o dílo v měsíci květnu sejmutím stávající krytiny a demontáží a výměnou narušených trámů a desek. Současně byla zesílena konstrukce krovů a desek v místě do budoucna uvažovaného umístění solárních panelů. Práce budou pokračovat i v měsíci červnu, kdy by měly být dokončeny. Prázdninový provoz koupaliště by neměl být narušen.