Vydáno dne 4. 5. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová

Na základě schváleného rozpočtu města bylo osloveno několik firem k podání nabídky na opravu střechy provozní budovy koupaliště. Sešly se dvě cenově velmi podobné nabídky. Cenově nižší nabídku podala firma MK Izolstav s.r.o. z Crhova. Výměna krytiny bude probíhat v měsících květnu a červnu. V době letní sezóny koupaliště budou již práce ukončeny.