Vydáno dne 4. 7. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková64x přečteno

Nadcházející léto je obdobím klimaticky nejvhodnějším pro celou řadu stavebních prací. Nejdříve zmíníme ty, které již několik týdnů probíhají. V kulturním domě finišují práce na kompletní rekonstrukci sociálního zařízení jak v přízemí, tak v prvním patře budovy. Po dokončení obkladů budou práce zakončeny instalací elektro a sanitární techniky. Nejbližší příležitost, kdy se s opravenými toaletami bude moci veřejnost seznámit, bude návštěva výstavy výtvarných prací při příležitosti olešnické pouti.

Nikdy nekončící opravy místních komunikací proběhly v minulých měsících opravou vozovek firmou Asfalteros, poslední týdny však rozsahem prací největší je rekonstrukce chodníků na ulici Obora. Významným stavebním detailem bezpečných chodeckých tras je křižovatka u pomníku před školou se dvěma přechody pro chodce. Práce zde budou pokračovat v měsíci červenci. V tomto měsíci by též měla být provedena kompletní rekonstrukce povrchu vozovky na Horním Vejpustku. Termín bude upřesněn po uvolnění kapacit stavební firmy.

V loňském roce proběhla rekonstrukce podkrovních prostor objektu kabin na fotbalovém hřišti jako prostor, který bude využit pro vybudování vnitřní posilovny. Protože v loňském roce byl z finančních důvodů uskutečněn záměr stavby venkovní posilovny u hasičské zbrojnice pod patronací SDH Olešnice, bylo až letos přikročeno k osazení podkroví fotbalových kabin posilovacími stroji. Posilovna je tedy vybavena a pod patronací FC Olešnice bude zpřístupněna veřejnosti. Termíny pro veřejnost budou zveřejněny hlášením městského rozhlasu.

Největší rozsahem činností i objemem finančních prostředků ze stavebních akcí je „Modernizace a rozšíření kapacity mateřské školy Olešnice“. Práce ve venkovních prostorách již byly zahájeny výměnou oplocení a opravou střechy budovy, s vnitřními úpravami musí stavebníci vyčkat po vyklizení budovy v době začátku prázdnin. Šibeničním termínem je konec prázdnin, kdy by měly být provedeny veškeré stavební práce včetně dodání nového vybavení a nábytku. Na základě dobře zpracovaného harmonogramu činností však lze očekávat, že od 4. září přijdou děti do „nového“.

Na základě schválené dotace od Jihomoravského kraje bylo možné zahájit přípravu výstavby kanalizace na ulici Rovečínské. Stavební práce proběhnou v podzimních měsících se zahájením v měsíci září.

V uplynulých týdnech na základě výzvy povodňové komise odklidili „pobřežníci“ z koryta potoka Hodonínky různé mostky a lávky, které se tam spontánně v uplynulých měsících objevily. Poslední neuklizené budou zaměstnanci města v průběhu měsíce července rozebrány a uloženy k přihlášení se případným vlastníkem. Protože majitel a správce vodního toku Hodonínka nepovažuje rostoucí trávu v korytě a na břehu za překážku průtoku vody, ale spíše za přirozený biotop, hledá město způsob, jak koryto potoka udržovat. Zkušebně bylo provedeno vysečení některých jeho částí ke zjištění nutné četnosti sečení a vynaložených nákladů. Je třeba velmi pozitivně vyzdvihnout aktivitu některých občanů sousedících s korytem potoka, kteří nečekali, až někdo koryto a jeho okolí poseče a sami se sečení ujali.

Sečení travních porostů je vůbec v letošním roce velký problém, který bude mít dopad na rozpočet města. Tento problém je obecný, protože města a obce využívaly v uplynulých letech k sečení travních porostů na veřejných prostranstvích vedle dodavatelů také zaměstnance zaměstnané na základě dohody s Úřadem práce ČR na veřejně prospěšné práce. Při mizivé nezaměstnanosti, kdy skutečně každý, kdo pracovat chce práci má, nemůže úřad práce obcím již nikoho nabídnout. Z tohoto důvodu pak obce musí tento výpadek řešit nákupem služby u odborných firem. Nejinak je tomu v Olešnici.

Modrotisk