Vydáno dne 9. 6. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

V měsíci květnu rada města objednala u firmy POKLOPSYSTEM s.r.o. opravu a výměnu propadlých dešťových vpustí a propadlých kanálových šachet. Pilotně se jedná o dešťové mříže na Moravské straně, kde byly osazeny nové uliční vpusti i s kalovými koši, aby nedocházelo k zanášení kanalizačního potrubí. V první fázi bylo opraveno 10 objektů v ceně cca 200 tis. Kč. Do budoucna rada města počítá s pravidelnou a systematickou údržbou takto poškozených uličních vpustí a kanalizačních poklopů.