Vydáno dne 4. 5. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová0x přečteno

Jako každoročně se na prahu jara provádí údržba povrchu místních komunikací po zimních měsících. Realizována je plošně metodou stříkané emulze se štěrkem a následným uválením povrchu. Po uježdění opravených ploch budou komunikace znovu vyčištěny zametacím vozem. Opravy povrchu vozovek po provedených výkopech při opravách vodovodu a kanalizace asfaltobetonem budou zhotoveny po uvolnění kapacit dodavatelské firmy v nejbližších týdnech.