Vydáno dne 3. 8. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová0x přečteno

Jak byli již čtenáři informováni, v červenci byly zahájeny práce na další etapě oprav a rekonstrukcí kulturního domu – sokolovny. Tentokrát se jedná o pokračování výměny oken a výměny vstupních dveří, ale především o výměnu střešní krytiny a zateplení půdních prostor. Velký únik tepla byl snížen rekonstrukcí topného systému – kotelny a radiátorů a částečné výměny oken v nedávné minulosti. Zásadním opatřením ke snížení energetické náročnosti ovšem bude právě probíhající zateplení půdních prostor. To dosavadní buď chybělo vůbec, nebo bylo nedostatečné. To se ukázalo po demontáži krytiny a střešních latí. Další dodatečné zateplení stropu sálu bylo provedeno před více než deseti lety jako zdroj největšího úniku tepla. Nyní bude izolace navýšena další vrstvou i na této největší ploše půdního prostoru.