Vydáno dne 31. 7. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D30x přečteno

Požadavek vlastníka k zachování okrasné zeleně pod parkovištěm u lékařského střediska v době realizace projektu „Průtah II/362 Olešnice“ podpořeného některými zastupiteli města vedl k nedodržení projektové dokumentace. Ta počítala s odstraněním této zeleně a úpravou svahu. Svah tedy nebyl odtěžen a následně upraven (aby došlo k zpevnění pláně pro osazení obrubníků), a proto v průběhu provozu parkoviště došlo k jejich vyvrácení. Provizorní úprava z ledna tohoto roku nepomohla. Proto v průběhu měsíce června provedla stavební firma nové zadláždění do betonového podkladu a ukotvení obrubníků do betonového lože zpevněného armovacím železem tak, aby se situace již neopakovala.