Vydáno dne 5. 3. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková48x přečteno

V měsíci lednu a únoru bylo vedle tradičního dětského karnevalu uspořádáno v kulturním domě několik plesů. Organizátoři z řad olešnických spolků připravili pro návštěvníky kulturní prostředí, hudbu i tombolu, jak se sluší a patří, avšak návštěvnost byla oproti předchozím rokům slabší. Výjimkou byl „pirátský ples“ organizovaný Spolkem přátel piva, kde si pořadatelé na účast rozhodně nemohli stěžovat. Atmosféru plesu dokládají fotografie.

Rada města děkuje všem pořadatelům, ať už dětského karnevalu či plesů, za přínos ke kulturnímu vyžití občanů i návštěvníků města.