Vydáno dne 7. 3. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková99x přečteno

Leden a únor jsou každoročně ve znamení plesové sezóny. Plesy organizují olešnické spolky v kulturním domě. V letošním roce tomu nebylo jinak. Plesovou sezónu zahájilo myslivecké sdružení tradičním mysliveckým plesem, když následovaly plesy: hasičský, římskokatolické farnosti, mafiánský, sportovní a pro děti karnevalové odpoledne. Rada města tímto děkuje všem organizátorům plesů za náročnou přípravu a vlastní organizaci plesové sezóny s vědomím, že plesy patří ke stěžejním akcím kulturního života města. Také z tohoto důvodu hodlá samospráva města i nadále podporovat organizaci plesů pouze symbolickým nájemným a hrazením výdajů na energie.