Vydáno dne 17. 6. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová0x přečteno

Ve čtvrtek 16. června v pozdních večerních hodinách se zastavil na několik minut nad Olešnicí bouřkový mrak.  Snad proto, že měl nad Olešnicí ve větru jen  málo času, spustil nejen průtrž mračen, ale i hromady ledových krup. Ty společně s utrhaným listím ucpaly kanalizační vpusti na silnicích. Ulice se tak změnily v potoky a v nich plavaly "ledové" kry. Na nejnižších místech kroupy vytvořily několik decimetrů vysokou vrstvu pokrývající křižovatky a silnice. Na několik desítek minut byly neprůjezdné křižovatky ulice Křtěnovské a generála Čápka, Generála Čápka a Dolní Vejpustek, u mlékárny a koupaliště. Zásahem mechanizace a hasičů se podařilo komunikace zprůjezdnit. 
Škody jsou hlášeny především na vegetaci, poničeny byly zahrádky a některá pole. Protože kroupy neměly větší průměr než 1 cm, nedošlo k poškození střech a automobilů. Bohužel bláto nateklo i do čerstvě napuštěného bazénu koupaliště. Proto bude nutné vodu vypustit, bazén vyčistit a znovu napustit. Snad provozovatel sezónu koupaliště stihne zahájit na prahu prázdnin. 
Bouřka nám dala připomenout hrůznou bleskovou povodeň z 15. července roku 2002, naštěstí tentokrát stál mrak nad Olešnicí ne 40 minut, ale jen sedm...
Díky hasičům za pomoc! Opět prokázali, že v krizových situacích jsou nezastupitelní.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta