Vydáno dne 4. 7. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová0x přečteno

Výstavba dvou podkrovních bytů

Město Olešnice zveřejnilo záměr prodeje dvou podkrovních bytů 2+kk ve výstavbě v bytovém domě Skalky. Byty staví firma EKOTERM a budou dokončeny do tří měsíců. Zastupitelstvo města  na svém 21. zasedání schválilo jejich prodej uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní se dvěma budoucími vlastníky.

 

Prodej pozemku pro výstavbu bytového domu v Cihelně

Nad domem Chráněného bydlení v ulici Cihelna je pozemek určený k výstavbě dalšího bytového domu. Přes veškeré pokusy zajistit dotacemi jeho výstavbu do majetku města tak, jak tomu bylo u domu chráněného bydlení, není dotační titul, který by tuto snahu financovat umožnil.

Proto přistoupilo zastupitelstvo města k nabídce prodeje tohoto pozemku developerovi, který by dům postavil na své náklady a byty zájemcům následně prodal. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání rozhodlo o prodeji pozemku a pověřilo starostu podpisem smlouvy s D.A. Bydlení EU, s.r.o.

Do roku by zde měla začít výstavba domu s minimálně 8 bytovými jednotkami. Budoucí vlastníci se stanou občany s trvalým pobytem ve městě Olešnici.