Vydáno dne 25. 6. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 79x přečteno

Starosta města Olešnice informuje veřejnost na základě dotazů k pomoci občanům a obcím na Břeclavsku a Hodonínsku postižených živelnou pohromou – čtvrtečním tornádem:

Pomoc je organizována prostřednictvím složek integrovaného záchranného systému.  Krajský úřad koordinuje pomoc ze strany obcí. Pokud chtějí občané pomoci rychle a finančně do sbírky určené na pomoc postiženým občanům, doporučuji na základě dřívějších zkušeností z Olešnice zaslat pomoc na účet sbírky Diecézní charity Brno, která sbírku a pomoc na místě organizuje.

Číslo účtu: 4211325188/6800

Variabilní symbol: 2002

Přispět je možné také formou DMS na číslo: 87 777

ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90

Pokud bude potřeba materiální pomoci, budeme veřejnost informovat poté, co nám budou sděleny požadavky a místo určení.