Vydáno dne 6. 8. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková91x přečteno

Po pěti letech od zahájení řízení, tedy od 21. 3. 2013, rozhodl 26. 6. 2018 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko o schválení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Olešnice na Moravě.

Jedná se v podstatě o dokončení procesu schválení pozemkových úprav v celém katastru, když byly dříve schváleny pozemkové úpravy ve východní části katastru s ohledem na potřebu vzniklou katastrofálními povodněmi na prahu minulého desetiletí. V procesu řízení o pozemkových úpravách byla posuzována celá řada podnětů a připomínek, studií a návrhů. V průběhu řízení schválilo zastupitelstvo města plán společných zařízení. Proces rozhodnutí bude zakončen až po rozhodnutí o případných odvoláních. Nicméně je třeba poděkovat Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému pozemkovému úřadu, pobočce Blansko a společnosti AGROPROJEKT PSO, s. r. o. a „sboru zástupců“ vlastníků pozemků za několikaleté úsilí, jehož cílem bylo dokončit pozemkové úpravy v Olešnici.