Vydáno dne 15. 11. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 130x přečteno

Při antigenním testování na přítomnost onemocnění covid 19, které proběhlo v pondělí 15. listopadu, bylo několik testů mezi žáky naší školy pozitivních. Žáci byli ihned umístěni do izolace

a o této skutečnosti byli neprodleně telefonicky informováni rodiče. Ti si svoje děti ještě v průběhu první vyučovací hodiny ve škole vyzvedli. Jména pozitivně testovaných žáků včetně požadovaných

údajů škola vzápětí písemně sdělila Krajské hygienické stanici v Brně.

Rodiče mají v takovém případě kontaktovat pediatra, který odešle dítě na PCR test. Výsledek PCR testu sdělí rodiče alespoň telefonicky škole. Laboratoř, která prováděla vyhodnocení testu, o výsledku

Informuje krajskou hygienickou stanici a ta dle svého uvážení v případě potřeby přijímá opatření, o kterých informuje školu. O případných přijatých opatřeních bude škola rodiče neprodleně informovat.

Další antigenní testování za stejných podmínek a pravidel by mělo proběhnout v pondělí 22. listopadu a v pondělí 29. listopadu.

 

                                                                                    Vladimír Hél