Vydáno dne 2. 4. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková143x přečteno

KINO Olešnice

Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás dovolují pozvat do kina na pravidelně nepravidelné promítání.

Pátek 5. 4. ve 20.00 Toman - historické drama, přístupno od 12 let.

Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, o kterém se nikdy nemluvilo, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu.

Sobota 6. 4. v 17.00 Čertí brko - pohádka

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. V případě zájmu (upřesníme na našich webových stránkách) bude film promítnut i v sobotu ve 20.00.

Pátek 26.4. ve 20.00 Léto s gentlemanem - životopisný/drama/hudební, přístupno od 12 let.

Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už snad celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Manžel dělí svůj čas mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, Anna si léto zpříjemňuje s kamarádkami na kole. Jednoho dne se objeví muž jménem Artur (Jaromír Hanzlík) a přeskočí mezi nimi jiskra…

Na návštěvníky kina opět čeká tradiční občerstvení a čerstvý popcorn. Vstupné na jedno představení je 40 Kč. Program kina, ukázky z filmů a další informace naleznete na www.spolekpratelpiva.cznebo na facebookových stránkách www.facebook.com/spolekpratelpiva.

Hastrmánek Olešnice Vás srdečně zve v sobotu 6. dubna od 14 do 16 hodin na Jarní dílničky doplněné o prodej jarní dekorace.

MENE TEKEL

Ve dnech 24. února až 7. března se v Praze uskutečnil XIII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa. Jeho cílem je připomínat historické mezníky nejen naší země, ale i dalších států Evropy s přesahem do částí světa, kde jsou dodnes porušována základní lidská práva. Proč MENE TEKEL? Odpověď najdeme v Bibli. Mene tekel jsou první dvě slova tajemného varování krále Belsazara ze starozákonní knihy Daniel. Přeneseně označuje naléhavé varování, výstrahu.

Projekt původně vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let a ve spolupráci s mnoha odbornými a paměťovými institucemi přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu. Během festivalového týdne se každoročně uskuteční zhruba třicet žánrově různorodých akcí, oslovujících diváky napříč generačním, zájmovým a sociálním spektrem. Výstavy, koncerty, filmové projekce, literární setkání, besedy s pamětníky, interaktivní programy pro školní mládež a rekonstrukce politických procesů.

Tématem letošního ročníku bylo: Pronásledování rodin v době nesvobody. Organizátoři se snažili představit širokému spektru veřejnosti žijící svědky politických perzekucí, totalitních hrůz a upozornit na absenci demokracie v rozličných částech naší planety.

Téma rekonstrukce politického procesu si letos organizátoři vybrali Veřejný proces s kulaky, který se konal v dubnu 1953 v olešnické sokolovně. Tento proces sehráli studenti právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v budově Nejvyššího soudu v Praze na Pankráci. Několik lidí z Olešnice a okolí se tohoto „PŘEDSTAVENÍ“ zúčastnilo a celý přenos také vysílala internetová televize ČT. Vzhledem k vysoké kvalitě, autentičnosti a pravdivosti celého provedení politického procesu jsme se rozhodli, že zprostředkujeme široké veřejnosti záznam z přenosu české televize.Organizátoři akce, knihovna Křtěnov a římskokatolická farnost Olešnice, pozvali také Mgr. Marii Cholínskou/Bočkovou/, která zpracovala téma kolektivizace zemědělství na Olešnicku ve své diplomové práci a spolu s knihou Olešnické memento poskytla tvůrcům potřebný materiál, z kterého vycházeli při tvorbě scénáře. Mgr. Marie Cholínská v současnosti pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Promítání se uskuteční v sobotu 6.4. v 19 hodin v nových půdních prostorách obecního úřadu ve Křtěnově a v neděli 7.4. v 16 hodin na římskokatolické faře v Olešnici.

Všichni jste zváni! Za organizátory Jarmila Sobotková

 

Beseda I. světová válka a legionáři na Olešnicku

V pondělí dne 8. dubna se ve velké zasedací místnosti radnice v době od 9,00 hod. uskuteční beseda s promítnutím dobových fotografíí o první světové válce a vojácích a legionářích, kteří se před sto lety vraceli domů do Olešnice. Přednášet bude autor knihy I. světová válka a soudní okres Kunštát Zdeněk Peša. Srdečně jsou zváni především senioři, kteří události znají z vyprávění svých rodičů a prarodičů.