Vydáno dne 1. 9. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková118x přečteno

Město Olešnice přeje všem předškolákům, školákům i pedagogům šťastné vykročení do nového školního roku 2017/2018. Tento školní rok začne pro předškolní děti v novém (podívejte se do fotogalerie!).

Největší investiční akcí letošních prázdnin je rekonstrukce mateřské školy. Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem „Rozšíření kapacity a modernizace mateřské školy“ měl na stavební úpravy jen několik týdnů. To si vyžádalo od dodavatele – firmy Letostav kvalitní logistiku subdodavatelů tak, aby na sebe práce jednotlivých řemeslníků dobře navazovaly. Práce o sobotách a nedělích byla samozřejmostí. Na samém počátku pracovních aktivit v budově i okolí byla kompletní výměna oplocení, vystěhování vybavení, vybourání zárubní, nových otvorů pro dveře a některých příček. Následovala kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů dodatečně doplněná o výměnu elektrických rozvaděčů a nové instalace slaboproudých rozvodů – internetu, telefonů a elektronického zabezpečení budovy. Po stržení linolea ve třídách byly zjištěny na podkladových betonech praskliny, které bylo nutno opravit. Demontovány byly všechny staré radiátory a spolu s termostatickými hlavicemi byly instalovány nové. Největších změn se dočkaly dětské toalety a umývárny společně s kuchyňkami na přípravu jídel v jednotlivých třídách. Novými příčkami byl objekt rozčleněn na šest tříd, když vždy dvě třídy od sebe odděluje stahovací stěna. Šest tříd však bude využito za předpokladu naplnění nové kapacity mateřské školy, to je 96 dětí. Stavební práce byly v polovině srpna dokončeny instalacemi nového osvětlení, stropních podhledů, výmalbou, osazením zásuvek a vypínačů a pokládkou nových podlah. Na toaletách a umývárnách byly osazeny nové zařizovací předměty. Od poloviny srpna pak nastoupila firma MYDVA s instalací nového vybavení nábytkem, ale též interaktivních tabulí, zatemnění oken pro promítání apod. V posledních dnech měsíce srpna byly objednány nové pomůcky a hračky a v hektickém posledním týdnu prázdnin došlo ke stěhování původního vybavení mateřské školy deponovaného v tělocvičně základní školy.

Pro personál mateřské školy bude zahájení nového školního roku ve znamení nejenom vlastní práce s dětmi, ale i práce s uložením pomůcek a hraček v novém nábytku, než si celá nová mateřská škola „trochu sedne“.

Mateřská škola v Olešnici po zvýšení její kapacity a po kompletní rekonstrukci bude schopná zajistit pro rodiče dětí mikroregionu a pro děti samotné pěkné zázemí pro předškolní vzdělávání.

Na závěr tohoto článku je nutné poděkovat všem těm, kdo se o rozšíření kapacity a modernizaci mateřské školy jakkoli zasloužili.

Modrotisk