Vydáno dne 15. 5. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 953x přečteno

  • Gymnastika – přeskok, prostná, hrazda, kladina nebo lavičky (dívky, chlapci mají místo kladiny kruhy nebo bradla)
  • Atletika – běh 50 nebo 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem
  • Šplh – na tyči nebo laně
  • plavání – 25 nebo 50 m podle věkové kategorie.

Závodu se zúčastnilo 6 žákyň a 2 žáci, diváckou kulisu tvořili rodiče.

Výsledky:

Ml. žákyně I. 1. Lucie Pivoňková, 2. Pavla Pernická

Ml. žákyně II. 1. Kateřina Šuterová, 2. Karolína Doležalová

Starší žákyně III. 1. Kateřina Prudilová, 2. Iva Motyčková

Starší žáci III. 1. Jakub Šutera, 2. Marek Hait

Přejeme našim závodníkům a závodnicím, aby uspěli i na přeboru župy Krále Jiřího v Boskovicích, případně aby dobře reprezentovali i na přeborech ČOS.