Vydáno dne 2. 8. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková379x přečteno

Svatovavřinecká pouť, která se v Olešnici opět slaví od dob působení P. Leopolda Benáčka, jež zařídil změnu patrona kostela, připadá letos na 13. srpna. Svatý Vavřinec, latinsky Laurentius, patron knihovníků, archivářů, ale i kuchařů a koželuhů žil v Římě, byl prvním správcem chrámové pokladny papeže Sixta, a protože nechtěl císaři Valerianovi vydat peníze z pokladny, ale předložil mu největší bohatství církve - prostý lid - byl 10. srpna 258 upálen na roštu. Tyto výjevy jsou i na oltáři v kostele vypodobněné mistrem Kovaříkem a vy si je můžete prohlédnout také při slavení poutních mší v neděli 13.8. v 6:45, 8:00 a v 11:00 nebo při svátostném novokněžském požehnání Ladislava Bublána, které bude udělovat od 15 hodin.

Letos můžete naposledy o olešnické pouti zhlédnout ve farním dvoře výstavu kočárků, a to v neděli 13.8.2017 od 9 do 17hodin. Soňa Šašinková

Pouťová výstava výtvarníků Olešnicka bude zahájena vernisáží v pátek v 19:00. V sobotu i neděli otevřeno od 10:00 do 18:00 hod., viz plakát ve fotogalerii.

FC Olešnice zve na tradiční pouťové zábavy v pátek 11.8. s kapelou DODNA a v sobotu 12.8. s DJ Baartem. Začátky akcí ve 21:00 hod.

Místní chovatelé drobného zvířectva zvou veřejnost do svého areálu v ulici Cihelna na výstavu drobného zvířectva v sobotu 12. srpna od 8.00 do 18.00 hodin a v neděli v době od 8.00 do 16.00 hodin.

 

Modrotisk