Vydáno dne 10. 5. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková697x přečteno

Poslední období války

…Začátkem května byl do naší obce v malém rozsahu zaveden elektrický. proud. Na něj byl zapojen radiový přijímač a přijaté zprávy byly rozmnožovány tiskem mezi obyvatelstvo. Tato akce se prováděla v Čápkově uzenářství a řídil ji Karel Hamerský, učitel v živnostenské škole.

Tak se již 5. května lidé dozvěděli o hrdinném povstání pražského lidu a byli naplněni obavami o osud drahého hlavního města. V neděli dne 6. května odpoledne byla vztyčena na Hradisku u Louky československá státní vlajka. Byla zdaleka viditelná. Mnoho lidí ji pozorovalo z Olešnice od lékárny čp. 123.

Oslava svobody

V neděli 13. května byly v obou farních chrámech děkovné bohoslužby za osvobození z nacistického jha a obnovení československé republiky. Když zazněly kostelem opět velebné zvuky naší státní hymny, plakali pohnutím mnozí přítomní. Obou bohoslužeb se zúčastnil celý národní výbor. Odpoledne o 4 hodině byla konána na náměstí u pivovaru slavnostní schůze našeho občanstva. Zahájil ji proslovem předseda NV Dr. Josef Habanec, poukázav na význam posledních událostí.

Hlavní řečník byl říd. učitel v. v. Adolf Kafka. Tento ve své nadšené řeči, často bouřlivě aklamované, vylíčil utrpení našeho národa za války a žádal přísné potrestání těch, kteří v této době zradili národ přestoupením k Němcům. Potom promluvil ke školní mládeži uč. Rudolf Beneš a k dělnictvu Jindřich Smejkal. Při slavnosti účinkoval katolický pěvecký sbor za řízení kooperátora P. Jaroslava Kampfa.

Odklízení válečného materiálu

Cesty, kudy prchala poražená německá armáda naším krajem, byly značeny velkým množstvím válečného materiálu. Trosky ohořelých aut a tanků, převrácené vozy, opuštěná děla, odhozené kulomety a pancéřové pěsti, spousty ručních granátů, celé bedny nábojů, spojovací materiál, součástky vojenského stejnokroje a pod. Tento materiál byl kořistí vítězné Rudé armády.

V pondělí dne 14. května byli zmobilizováni všichni mužové do 60 roků a prohlédnut celý katastr obce. Materiál byl snášen k cestám a odvážen na vozech do Vorbachovy cihelny, kde zřízena sběrná stanice. Sem vozili vojenský materiál i z okolních obcí. Bylo ho zde veliké množství...