Vydáno dne 4. 2. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková87x přečteno

Počátek roku je obdobím, kdy jsou zveřejňovány dotační tituly krajů, ministerstev a také operačních programů EU. Protože platí, že se obce v rámci investic a při naplňování svých stavebních záměrů neobejdou bez financování mimo své daňové příjmy, je to také doba podávání žádostí o dotace. Tyto žádosti jsou převážně formálně náročné a vyžadují spolupráci s dotačními agenturami a projekčními kancelářemi. Často bývá dlouhý schvalovací proces stavebního řízení, které je pro dotační řízení požadováno. Přesto se rada města zaměřila na přípravu žádostí o dotace tak, aby všechny termíny pro podání žádostí byly naplněny. Potom už bude záležet na institucích, které dotace poskytují, jak rozhodnou.

Podporovány nejsou vždy jen ty akce, které by si zasloužily finanční podporu. Proto by obce měly cílit na dotační tituly, které jsou potřebné a pro obec využitelné. V přípravě jsou proto žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci atletického areálu s hřištěm, výměny střešní krytiny a opravy fasády kulturního domu, výstavby chodníku od kulturního domu na ulici Moravská strana s místem pro přecházení na ulici Křtěnovskou, příprava podkladů pro stavební povolení pro vybudování chodníku na ulici Křtěnovské a dovybavení ZŠ pomůckami a odbornými učebnami.