Vydáno dne 8. 7. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D75x přečteno

Město Olešnice leží v údolí dvou potoků, z nichž ten Veselský byl v minulosti zatrubněn. Především letní bouřky a s nimi přicházející přívalové deště způsobovaly velké potíže a často i materiální škody při povodních. Pamětníci si vzpomenou na povodeň z 15. července roku 2002 především na Veselském potoce a následnou povodeň v roce 2006, která více zasáhla údolí Hodonínky. Na krátkém povodí Veselského potoka bylo možné vybudovat řadu poldrů, které se v době intenzivních srážek v letních bouřkách naplní a postupně z nich voda odtéká. Naopak toto technické řešení nebylo možné v násobně větším povodí Hodonínky, a proto byly veškeré snahy města i správce vodního toku zaměřeny na zprůtočnění koryta Hodonínky a bezeškodného průtoku povodňové vlny.

Důkazem účinnosti těchto opatření byly v roce 2006 zaplněné poldry, které se tehdy budovaly a byly těsně před dokončením. Technicky byly již funkční a ochránily nemovitosti v okolí zatrubněného Veselského potoka.

Účinnost rozšířeného koryta Hodonínky můžeme ukázat na nedávné povodňové vlně z bouřky v okolí Nyklovic, kdy byl krátkodobě vyhlášen dokonce 3. stupeň povodňové aktivity a voda nastoupala na více než dvojnásobek běžného průtoku v korytě. Přesto však voda nevybřežila z původního koryta a kapacitně zůstala rezerva nového rozšířeného koryta, které jinak slouží jako přístupová cesta k vedlejším zahradám.

Opakující se bleskové povodně na území České republiky v uplynulých létech jsou často z intenzivních dešťů a dosahují stoleté povodně. Proto přes veškerá technická opatření, která byla na Veselském potoce a Hodonínce v uplynulých létech provedena za více než 100 mil. Kč, nelze brát letní povodně na lehkou váhu.