Vydáno dne 9. 3. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová0x přečteno

Nadále probíhá prodej pozemků v Piskačově sadu, který zastupitelstvo města Olešnice schválilo na své 3. schůzi. Příjem závazných žádostí o koupi pozemků probíhá prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: esfbcbs) nebo osobně na podatelně MěÚ. Z celkem 18 pozemků ve vlastnictví města jsou již 3 rezervovány a pro dva z nich již zastupitelstvo schválilo kupní smlouvy. Rada města se v dubnu chystá prodej podpořit prostřednictvím realitních portálů a jiných reklam. Více informací o ceně prodávaných pozemků naleznete na úřední desce města, stránkách města www.olesnice.cz a http://piskacuvsad.olesnice.cz