Vydáno dne 15. 1. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | x přečteno

Tyto finanční prostředky byly do konce roku 2002 vyčerpány a některé, kde byla možnost čerpání ještě v roce 2003, byly též beze zbytku realizovány. Výjimkou se stal fond obnovy bydlení, ze kterého byly propláceny opravy objektů občanů poničených povodní. Zde město iniciovalo pro olešnické a crhovské spoluobčany setkání s firmou, která zajišťuje v rámci průběhu oprav kontrolu čerpání státem a krajem poskytnutých finančních prostředků. Termín dokončení oprav a vyčerpání těchto finančních prostředků byl k 31. 12. 2003. Státní prostředky z ministerstva pro místní rozvoj mohou být čerpány až do poloviny letošního roku, jak v závěru minulého rozhodl ministr Němec. O podobném prodloužení termínu čerpání finančních prostředků z dotace kraje rozhodovalo 18. prosince zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Zde překvapivě zpochybnil stejnou možnost čerpání z pohledu prodloužení termínu u občanů Crhova a Olešnice komunistický poslanec Býček, když v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nejdříve požádal o oddělené hlasování u Olešnice a Crhova a společně s dalšími dvěma komunisty prodloužení čerpání dotace občany Olešnice nepodpořil. Co však avizoval, je iniciování kontrolní činnosti financování pro náš postižený region v Parlamentu ČR. Těžko mu vysvětlovat, že kontrolní činnost byla ze strany města nanejvýš důkladná, že každá faktura dodavatelské firmy u jednotlivých občanů je kontrolována nejen ekonomicky z pohledu účelovosti užití prostředků, ale též fyzicky. Sami postižení občané byli několikrát upozorněni, že finanční prostředky lze čerpat pouze a jenom na zjištěné povodňové škody. A to se tak děje. Přes odpor pana zastupitele a poslance Býčka a jeho druhů nebyl jejich názor názorem klubu KSČM a prodloužení čerpání dotace je u Crhova i Olešnice do června 2004.