Vydáno dne 5. 3. 2019 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 50x přečteno

Jaké množství odpadu se v Olešnici "vyprodukovalo" v uplynulých dvou letech můžete zjistit z uvedené tabulky. Zda je to hodně nebo málo, necháme na posouzení odborníkům. Je důležité, že tento odpad neskončil na nepatřičném místě (třeba někde v přírodě), jak se i nyní někdy stává.NÁZEV DRUHU ODPADU


MNOŽSTVÍ       rok 2017


MNOŽSTVÍ

rok 2018


Směsný komunální odpad


344,17 t


331,66 t


Objemný odpad


51,04 t


38,61 t


Sklo barevné


28,41 t


20,01 t


Sklo bílé


9,17 t


8,79 t


Plasty


29,12 t


30,90 t


Kompozitní obaly


0,15 t


0,03 t


Papír a lepenka


31,81 t


37,87 t


Pneumatiky


2,81 t


5,14 t


Železo a ocel


25,22 t


19,05 t


Kaly z čištění komunálních odp. vod


234,3 t


231 t


Textilní materiály


1,18 t


0,829 t


Zemina a kamení


37,7 t


44,3 t


Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek


19,82 t


15,4 t


Směsné stavební a demoliční odpady


 


16 t


Obaly obsahující zbytky nebez.látek  (N)


0,23 t


0,22 t


Biologicky rozložitelný odpad


4,22 t


4,46 t