Vydáno dne 14. 3. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D387x přečteno

Vážení spoluobčané,

vláda České republiky vyhlásila nouzový stav s ohledem na světovou pandemii nového koronaviru, aby zabránila jeho šíření. Společně s tímto opatřením přijala další opatření, kterými se musíme jako občané řídit. Po uzavření škol, omezení shromažďování osob a uzavření státních hranic jsou od dnešního dne uzavřeny i veškeré obchody a restaurace, ale  s podstatnou výjimkou: Prodejny potravin, drogerie a lékárna zůstávají otevřené.

Otevřeny budou také prodeje novin a časopisů, tabákových výrobků a služeb prádelen a čistíren, benzinové stanice.

Protože se na sociálních sítích i ústním podáním šíří různé nepodložené informace, chci Vás vyzvat ke klidu a rozvaze. Od ministra zemědělství se samosprávám obcí dostalo ujištění ohledně zásob potravin. Potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat žádné masové nákupy.

Všechna nařízení vlády a ministerstev budou umístěna na městské úřední desce, a to i elektronické. Sledujte vysílání veřejnoprávní televize, v případě našeho města pak i hlášení rozhlasu, či jeho webové stránky. 

Je možné, že někdo onemocní, případně bude v karanténě. Chovejme se k těmto spoluobčanům tak, jako že totéž může potkat každého z nás. Lidem na venkově nikdy nechyběl zdravý rozum a empatie. Dokázali jsme si pomáhat. Olešnice v době povodně toho může být příkladem.

Opatření vlády nás mají chránit a chrání. Jedině seriózním přístupem k naplňování těchto opatření, můžeme chránit sebe a své blízké.  

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta města

V Olešnici  14. března 2020