Vydáno dne 9. 1. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková21x přečteno

Naposledy v tomto roce jsme si s dětmi ze třídy Motýlků povídali o vánočních tradicích a zvycích, kdo doma zpívá koledy a kdo si je pouští, že někdo peče cukroví s maminkou a jiný s babičkou, jak děti pomáhají doma uklízet… no debaty nebraly konce. Potom jsme se již věnovali tomu, jak kdo prožívá Štědrý den a za svitu plujících skořápkových lodiček děti poslouchaly pohádku z knížky Ježíšek vypráví o vánočních tradicích. Na závěr děti malovaly dárek, který by si nejvíce přály najít pod stromečkem. Myslíte, že se jim touhy vyplnily?

SKIP ČR vyhlásil jedenáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti dětí „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“, kdy by měl každý prvňáček po splnění nezbytných úkolů, dostat na konci školního roku knížku Kde se nosí krky. Po dohodě s oběma učitelkami jsem do tohoto projektu prvňáčky přihlásila. Na první návštěvě knihovny se děti seznámily s prostorami knihovny, vysvětlili jsme si, jak se z každého může stát registrovaný čtenář, jak se knížky půjčují domů a dále již pokračovalo povídání o adventu, o přípravách na Vánoce a těšení se na Ježíška. Také prvňáčkům jsem četla pohádku Skořápky mají pravdu o štědrovečerních tradicích.

knihovnice