Vydáno dne 5. 3. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková270x přečteno

Jak byli čtenáři Olešnického zpravodaje již informováni, bylo rozhodnuto proti původním předpokladům řešit rekonstrukci vozovek, chodníků a ostatních stavebních objektů v časově druhé etapě nikoli prostřednictvím semafory řízených jízdních pruhů, ale formou objížďky. Uzavřena bude ulice Rovečínská od firmy K-Net po „Škrobárnu“. To sice umožní neplánovanou výměnu kanalizace v ulici Rovečínské (úsek K-Net – zdravotní středisko), avšak bude to také znamenat objízdnou trasu pro veškerou dopravu ať už osobní či nákladní přes Olešnici, která místo ulice Rovečínské povede přes náměstí a ulici Trpínskou na Trpín a Bystré. Ulice Moravská strana bude využita pouze a jen pro průjezd linkové autobusové dopravy. Oboustranný zákaz vjezdu od stavebnin po silnici II/362 pod Lamberkem, znemožňující vjezd jakéhokoliv vozidla s výjimkou linkového autobusu na Moravskou stranu, bude monitorován a předmětem kontrolní činnosti policie. Z důvodu uzavření parkovišť u zdravotního střediska, bude v měsíci březnu zajištěno provizorní parkoviště v ulici Na Špitále u Hodonínky. Protože bude také dopravními značkami znemožněno s ohledem na volný průjezd komunikací parkování na Moravské straně, budou toto parkoviště moci též využívat majitelé vozidel žijící na Moravské straně. Využít budou také moci parkování kolem parčíku mezi ulicemi Klimentka a Krátká. Zahájení prací a objížďky je směřováno k datu 1. dubna letošního roku.