Vydáno dne 6. 2. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D61x přečteno

Přestože řidiči i chodci využívají již dokončených stavebních objektů z realizovaného projektu II/362 průtah, je třeba dokončit ještě administraci stavebních činností kolaudací. Proto v průběhu prosince a ledna proběhlo geometrické zaměření skutečného stavu rozhraní mezi obrubníky komunikace a chodníky, případně dalšími pozemky v okolí. Tento podklad bude nutný jako součást dokladů ke kolaudaci. Následně tento podklad bude nutný k vyřízení majetkoprávních vztahů mezi městem Olešnice jako vlastníkem chodníku a Jihomoravským krajem jako vlastníkem komunikace. Vzhledem k tomu, že nová komunikace silnice II/362 je v některých úsecích oproti té původní zúžena, zasahují chodníky částečně do těchto pozemků ve vlastnictví kraje. Protože však byla před vlastní realizací učiněna dohoda o provedení stavby na těchto pozemcích, budou případné směny pozemků řešeny samosprávami města a kraje později po kolaudaci.

Rada města v prosinci loňského roku adresovala dopis náměstku hejtmana Jihomoravského kraje s poděkováním za financování komunikace II/362 z prostředků kraje a poděkování příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje - Správě a údržbě komunikací - za zajištění realizace. SÚS JMK nejenže zajišťovala jako partner města činnosti generálního investora, ale i vyřízení všech nutných povolení a to včetně všech povolení dopravních omezení. Příkladem může být i povolení omezení dopravy jedním pruhem na semaforech na náměstí Míru v období  od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 vydaného dopravním úřadem v Boskovicích.

Na stavbě, která si vyžádala desítky milionů korun při realizaci, se jistě i do budoucna najdou dílčí vady. Těm se nelze vyhnout při realizaci žádné stavby, a také proto má jak město Olešnice, tak SÚS JMK ve smlouvách o dílo zakotvenu pětiletou záruku.