Vydáno dne 2. 4. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková45x přečteno

V měsíci březnu byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníků na ulici Veselské k mateřské škole. Tyto práce pak budou pokračovat kolem koupaliště na ulici Hliníky k základní škole. Šíře chodníků i ostatní parametry nového chodníku odpovídají všem bezpečnostním normám a takto by měla být zajištěna bezpečnost chodců převážně z řad dětí a jejich rodičů u poměrně dopravně hodně vytížené místní komunikace. Město získalo prostřednictvím MAS Boskovicko Plus dotaci na tuto stavbu z Integrovaného regionálního operačního programu. Tedy další finanční prostředky z Evropské unie do Olešnice.