Vydáno dne 2. 5. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková30x přečteno

S podporou dotace IROP administrované MAS Boskovicko Plus probíhají stavební práce na rekonstrukci chodníků v ulici Hliníky a Veselská. V průběhu dubna byly dokončeny chodníky na ulici Veselská k MŠ a zahájeny práce v ulici Hliníky. Zde budou pokračovat práce v měsíci květnu, aby byly dokončeny v červnu.