Vydáno dne 9. 6. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

V měsíci květnu firma Nakostav, s.r.o. zahájila práce na rekonstrukci interiéru kulturního domu v Olešnici (veřejná zakázka Oprava kulturního domu v Olešnici II). Cena zakázky je 7 751 695 Kč bez DPH, práce probíhají dle plánovaného harmonogramu. V současné době probíhá demontáž osvětlení, dřevěného obložení a dalších vnitřních prvků na sále a galerii.

Město Olešnice prostřednictvím společností TENDERA partners, s.r.o. zahájilo zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem Stavební úpravy baru kulturního domu v Olešnici, viz https://ezak.tendera.cz/vz00001544. Lhůta pro podání nabídek skončila 5. 6. 2023 v 10:00 hodin. Předpokládaná hodnota zakázky byla 3 722 494 Kč bez DPH. Do zadávacího řízení se přihlásily 2 firmy. Firmu, která danou zakázku pro město zajistí, vyberou zastupitelé na svém zasedání dne 26. 7. 2023.

Předpokládaná hodnota je 3 722 494 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem jsou stavební úpravy baru kulturního domu v Olešnici. Navazuje na veřejnou zakázku Oprava kulturního domu v Olešnici II, jejíž realizace v současné době probíhá. Obě zakázky by měly být hotové před začátkem plesové sezóny v roce 2024.