Vydáno dne 7. 9. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová0x přečteno

Práce na výměně střešní krytiny a zateplení půdních prostor jsou na prahu měsíce září v závěrečné etapě. S ohledem na možnosti dodavatele se do měsíce září posunuly montážní práce na výměně zbývajících oken a vstupních dveří. Okna a dveře budou vyměněny v nejbližších dnech. Protože je instalováno lešení na čelní stěně objektu, rozhodla rada města o opravách fasády oplechováním parapetů oken a obnově nátěru fasády. Bezmála sto let stará soška sokola je klimatickými podmínkami značně poškozená, a proto na ní budou provedeny restaurátorské práce tak, aby tento odkaz našich předků zůstal na bývalé sokolovně zachován.

Výměnou střešní krytiny, části krovů, oken, vstupních dveří, a zateplením půdních prostor dojde také k významnému snížení energetické náročnosti této budovy. Kulturní dům se tak stává dalším z objektů města, kde se podařilo výměnou otopného systému a částečného zateplení budovy omezit spotřebu plynu při jeho vytápění. Věc, která aktuálně nabývá na důležitosti.