Vydáno dne 2. 5. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková40x přečteno

V loňském roce bylo zakoupeno nové vybavení kuchyně v MŠ, aby mohlo být instalováno po rekonstrukci vzduchotechniky a el. rozvodů v kuchyni MŠ. Práce byly dokončeny a zařízení instalováno. Po odsouhlasení možnosti zahájení provozu ze strany orgánu hygienické služby bude provoz ve školní kuchyni MŠ zahájen v prázdninových měsících. Po rekonstrukci mateřské školy a zvýšení její kapacity z dotace EU před dvěma roky bylo takto možno využít vlastních zdrojů k dokončení také stravovacího provozu a dětem z MŠ vařit přímo v budově MŠ.