Vydáno dne 3. 8. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová

V týdnu od 13. června proběhla v naší knihovně revize knihovního fondu. A co si pod tím lze představit? Slovy knihovního zákona asi toto: Provozovatel knihovny musí vést evidenci knihovního fondu, která musí umožňovat kontrolu jednotlivých záznamů a zaručovat jejich nezaměnitelnost. K ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých knihovních dokumentech se skutečným stavem je provozovatel knihovny povinen provádět revize knihovního fondu. A laicky řečeno - dělala se inventura. Společně se dvěma metodičkami z Boskovic jsme každou knihu vyndaly z police, načetly její čárový kód, posoudily, zda je vhodné ji nadále mít v knihovně a pokud ano, opět ji zařadily do regálu. Takto bylo zkontrolováno 14 176 knih. Z nich bylo vyřazeno 686 titulů beletrie, 452 naučné literatury pro dospělé. Dále potom 162 knih pro děti, z čehož bylo 16 naučné literatury. Ptáte se proč se tolik knih vyřadilo? No proto, že byly naposledy půjčeny v osmdesátých letech minulého století. V době revize bylo 455 knih půjčeno a dvě knihy se nepodařilo dohledat, a proto byly odepsané. Podle závěrečného protokolu měla knihovna 21. 6. 2022 celkem 13 221 knih. Toto číslo však není konečné, protože jsou stále nové knihy nakupovány. Však si přijďte vybrat nějaké pěkné čtení do druhé poloviny prázdnin.                                  knihovnice