Vydáno dne 13. 10. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D79x přečteno

  V minulém čísle zpravodaje byli čtenáři informováni o realizaci dlouhodobě připravovaného projektu rekonstrukce vyhlídkové věže na kopci Kopaniny. Obnova vyhlídkové věže původního vzhledu, tentokrát již s kovovými nosnými prvky, byla rozpočtována na 540 tis. Kč. S touto částkou se počítalo i při podání žádosti o dotaci od Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj nám poskytl dotaci ve výši 200 tis. Kč. Bohužel velké zdražování stavebních materiálů (železa i dřeva) posunulo cenu na 812 tis. Kč. Toto již byla částka, kterou považovala řada zastupitelů za příliš vysokou. V diskuzi byla připomínkována také pouhá obnova původní vyhlídkové věže bez nového architektonického řešení.

 

   Přestože finanční zdroje v rozpočtu by i pro vyšší náklady výstavby byly dostatečné, zastupitelstvo města výstavbu neschválilo a rozhodlo dotaci Jihomoravskému kraji vrátit. Z diskuze vyplynulo, že místo vyhlídky nad Ski-areálem si nicméně zaslouží nějaké jiné technické řešení v budoucnu. Snad tomu napomůže obdobně jako v době výstavby vyhlídkové věže v roce 2004 dotace cílená na podporu turistického ruchu.